Z wielką radością informujemy, że nasze miasto członkowskie — Bielsko-Biała, które w ostatnich latach prężnie działało w projekcie GRAD, inicjującym wymianę bilateralną oraz współpracę z ekspertami w zakresie stworzenia lokalnych strategii rozwoju zielonych dachów, uchwałą z dnia 21 grudnia 2021 r. Rady Miejskiej przyjęło ,,Program Zielone dachy dla miasta Bielska-Białej”, dofinansowujący budowę zielonych dachów i ścian.

Celem projektu GRAD było wypracowanie w 8 polskich miastach: Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdyni, Lublinie, Kaliszu, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu wzorcowych strategii rozwoju zielonych dachów z wykorzystaniem doświadczeń miasta Hamburg, które od kwietnia 2014 r. posiada i realizuje własną strategię, dotyczącą stymulowania zakładania zielonych dachów w mieście.

Dofinansowanie wprowadzone przez miasto Bielsko-Biała skierowane jest do inwestorów prywatnych, wspólnot realizujących zielone dachy zarówno dobrowolnie, jak i w związku z wymogami prawnymi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy decyzji o warunkach zabudowy. Więcej szczegółów o dotacji znaleźć można w krótkim filmie informacyjnym, w którym Danuta Przybyło — naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Energii w Bielsku-Białej opowiada o  tym, kto może otrzymać dofinansowanie i w jakiej wysokości.

Promocja zielonych dachów przyniesie miastu wiele korzyści takich jak poprawa jakości powietrza, ograniczenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła, obniżenie temperatury, wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej (szczególnie w centrum miasta) oraz zwiększenie bioróżnorodności. Dodatkowo system zielonego dachu ochroni elewacje budynków i przyczyni się do oszczędzania energii zużywanej na ich ogrzewanie.

Fot.UM Bielsko-Biała

 

stopka3

The GRAD project is financed from the European Climate Initiative (contrach number: 81232154) of the German Federal Ministry of the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU). The EUKI competition for project ideas is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union (EU) in order to mitigate greenhouse gas emissions.