Berlin, będący jedną z najbardziej interesujących i tętniących życiem europejskich metropolii od lat przyciąga ludzi z całego świata, stając się dla nich nowym domem. Stale rosnąca gęstość zaludnienia, zagęszczanie zabudowy oraz rozwój szarej infrastruktury na dotąd niezabudowanych terenach[1] stanowią kilka z wielu wyzwań, przed jakimi staje dziś miasto. Zjawiska te prowadzą do zmniejszania się potencjalnych powierzchni zielonych, co nabiera coraz większego znaczenia, szczególnie w obliczu postępującej zmiany klimatu.

Monachium od 1977 r. realizuje własny program zazielenienia miasta, obejmujący udzielanie wsparcia inwestorom zazieleniającym dziedzińce wewnętrzne, fasady i dachy budynków, a także podejmującym inne działania mające na celu odbetonowanie i naturalne zagospodarowanie należących do nich terenów. Nieodłączną częścią programu jest konkurs aktywizujący pn. „Jeszcze więcej zieleni dla Monachium” (niem. „Mehr Grün für München”), którego 40. Edycję obchodzono w 2015 r. Od 1975 r., kiedy miała miejsce pierwsza edycja konkursu, jury nagrodziło ponad 1000 projektów zazieleniania dziedzińców, ogrodów oraz terenów zakładowych. Od 2008 r. konkurs odbywa się co dwa lata, a jego celem jest promowanie nie tylko profesjonalnie zaprojektowanych obszarów zieleni, ale również efektownie wyglądających, małych przedsięwzięć. Organizatorom konkursu zależy na zachęceniu mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców do aktywnego uczestnictwa w rozwoju obszarów zielonych w mieście.

IMG 4623Ambasada Niemiec w Warszawie i Miasto Stołeczne Warszawa rewitalizują wspólnie z polskimi i niemieckimi partnerami obszar zieleni w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego.

„Ogrody polsko-niemieckie” w Warszawie założone zostały między północnym brzegiem jeziorka Kamionkowskiego a aleją Emila Wedla na warszawskiej Pradze-Południe. Rewitalizacja tych nadbrzeży rozpoczęła się w 2017 roku i od tego czasu nasadzono m.in. kilkaset metrów żywopłotu, kilkaset krzewów, ponad 20 drzew oraz 3000 bylin.

Okladka GRADZapraszamy do lektury naszej nowej publikacji pn. „Systemowe rozwiązania wspierające rozwój zielonych dachów w polskich i niemieckich miastach”. Stanowi ona podsumowanie doświadczeń i materiałów zebranych w ramach projektu GRAD i prezentuje wachlarz narzędzi, jakimi dysponują samorządy lokalne, aby promować zielone dachy, zwiększać wiedzę na ich temat, zachęcać inwestorów do ich zakładania, a także wspierać ich w procesie projektowania, budowania i pielęgnacji zielonego dachu. W broszurze szczegółowo omówiono też rolę zielonych dachów jako narzędzia adaptacji obszarów zurbanizowanych do zmiany klimatu, dając argumenty mogące wesprzeć uruchomienie lokalnych programów wsparcia, a także zaprezentowano niemieckie i polskie dobre praktyki w obszarze rozwoju zielonych dachów w mieście.

Broszurę można pobrać tutaj.

 

 

Po ponad dwóch latach prac nad tworzeniem pilotażowych strategii rozwoju zielonych dachów nastąpiło podsumowanie i prezentacja rezultatów projektu, który przyczynił się do wypracowania dokumentów, łączących w nowy i innowacyjny sposób cel polityki zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich z celami polityki klimatycznej, takimi jak adaptacja do zmiany klimatu i jego ochrona.  11 grudnia 2020 roku konferencja końcowa projektu GRAD: Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich zebrała szereg osób zainteresowanych kompleksowym podejściem do rozwoju zielonych dachów w miastach.

pJednym z najważniejszych celów projektu GRAD było wykorzystanie doświadczeń miasta Hamburg, które już od 2014 r. posiada i realizuje własną strategię rozwoju zielonych dachów, do przygotowania wzorcowej struktury takiej strategii – dopasowanej do polskich warunków i możliwej do wykorzystania przez każde zainteresowane polskie miasto. Miło nam poinformować, iż dokument ten jest już dostępny! Prezentuje rodzaje, zalety i koszty zielonych dachów, a następnie pomaga w wypracowaniu indywidualnej wizji i celów, jakie chce realizować miasto, określeniu działań przygotowawczych, wskazaniu obszarów, w jakich miasto chce podjąć działania mające na celu promocję i wsparcie budowy zielonych dachów oraz wskazaniu konkretnych instrumentów wsparcia, jakie mają zostać wprowadzone w każdym z tych obszarów. W każdej z części, dla przykładu, podano odpowiednie zapisy w strategii Hamburga. Publikację można poprać tutaj. Zapraszamy do lektury!

ricardo gomez angel eYYjWDUvLhA unsplash

5 października zakończono głosowanie w Budżecie Obywatelskim Miasta Krakowa. Aż 34% głosów oddanych na zwycięskie projekty dotyczy zieleni i ochrony środowiska.

Wśród projektów okołomiejskich, które uzyskały największą ilość głosów znalazło się zadanie „Zielone dachy na budynkach publicznych”.  Projekt zakłada utworzenie zielonych dachów na dachach budynków będących własnością gminy miejskiej Kraków a użytkowanych przez Wydziały UMK lub innych jednostek miejskich.

Photo by chuttersnap on UnsplashZakładanie zielonych dachów stanowi odpowiedź na wiele wyzwań, z którymi w najbliższym czasie przyjdzie nam się zmierzyć. Od problemu suszy, która dotknie nie tylko rolników, ale też hobbistycznych ogrodników, czy nasze portfele, aż po letnią udrękę spowodowaną „miejską wyspą ciepła”. Dla rozpowszechnienia realizacji zielonych dachów wraz z pozytywnymi skutkami ich zakładania przychodzą programy dofinansowujące.

W dniach 16 i 23 kwietnia 2020 r. odbyły się warsztaty konsultacyjne dla 8 polskich miast pilotażowych pracujących nad strategiami rozwoju zielonych dachów. Stanowiły one okazję do szczegółowego omówienia ogólnej struktury i zawartości strategii zaproponowanej przez panią Izabelę Małachowską-Coqui, eksperta w projekcie, a następnie zastanowienia się, jakie lokalne instrumenty wsparcia dla zielonych dachów są możliwe do wprowadzenia w poszczególnych miastach i jakie powinny być ich warunki brzegowe. Przedstawiciele miast podzielili się też swoimi przemyśleniami dotyczącymi najważniejszych lokalnych wyzwań związanych ze zmianą klimatu i roli, jaką zielone dachy mogą odegrać w odpowiedzi na te wyzwania, a także w zapewnieniu odpowiedniego komfortu życia mieszkańców. Wymienili się również doświadczeniami dotyczącymi dotychczasowych prac nad strategiami.

Podczas pierwszego w 2020 roku posiedzenia Sejmu, wiceminister klimatu Ireneusz Zyska poinformował, że w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 planowane jest dofinansowanie projektów z zakresu gospodarowania wodami opadowymi, a także wsparcie działań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w jednostkach samorządu terytorialnego. Prace nad przygotowaniem tej perspektywy w obszarze adaptacji do zmian klimatu zostały już rozpoczęte w Ministerstwie Klimatu. Jeszcze w tym roku zostaną rozpisane konkursy dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Funduszy Norweskich i EOG, na infrastrukturę pozwalającą retencjonować wodę opadową w miastach. Środki te są szansą dla miast, które chcą rozwijać zielone dachy i dobrze gospodarować wodą opadową.

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.