Z wielką radością informujemy, że nasze miasto członkowskie — Bielsko-Biała, które w ostatnich latach prężnie działało w projekcie GRAD, inicjującym wymianę bilateralną oraz współpracę z ekspertami w zakresie stworzenia lokalnych strategii rozwoju zielonych dachów, uchwałą z dnia 21 grudnia 2021 r. Rady Miejskiej przyjęło ,,Program Zielone dachy dla miasta Bielska-Białej”, dofinansowujący budowę zielonych dachów i ścian.

Celem projektu GRAD było wypracowanie w 8 polskich miastach: Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdyni, Lublinie, Kaliszu, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu wzorcowych strategii rozwoju zielonych dachów z wykorzystaniem doświadczeń miasta Hamburg, które od kwietnia 2014 r. posiada i realizuje własną strategię, dotyczącą stymulowania zakładania zielonych dachów w mieście.

Serdecznie zapraszamy na  webinarium "Spacer w chmurach – zielone dachy w Polsce”, które odbędzie się dniu 21 października br., w godzinach 9:00-14:00 na platformie Zoom.

Wśród omawianych w trakcie webinarium zagadnień znajdą się m.in.: aspekty prawne dachów zielonych w Polsce (wytyczne, normy, przepisy), zazielenianie dachów i ścian na małych obiektach, pielęgnacja dachów zielonych, podsumowanie projektu GRAD realizowanego przez nasze Stowarzyszenie w polskich miastach, ogród na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - studium przypadku, dachy zielone elementem zrównoważonego rozwoju.

 
Dziś – 22 marca br. w Światowy Dzień Wody – rusza 2. nabór w ramach programu Moja Woda.
Wnioski o dotacje do 5 tys. zł (do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji) na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe można składać do WFOŚiGW do czasu wyczerpania alokacji. Na koszty kwalifikowane składają się w drugim naborze: zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach - zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń.
 

BŁĘKITNO ZIELONABłękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach to poradnik w dwóch odsłonach przygotowany przez Ecologic Institute i Fundację Sendzimira w ramach projektu Climate NBS Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). 

Jedna z nich omawia wachlarz rozwiązań projektowych z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, dobranych pod kątem przydatności do zastosowania w polskich miastach, podczas gdy druga, stanowi jej uzupełnienie i przedstawia szeroki zakres instrumentów politycznych i wspierających, które mogą być lub są stosowane przy wdrażaniu rozwiązań opartych na przyrodzie w Niemczech, Polsce i innych krajach europejskich.

 

Berlin, będący jedną z najbardziej interesujących i tętniących życiem europejskich metropolii od lat przyciąga ludzi z całego świata, stając się dla nich nowym domem. Stale rosnąca gęstość zaludnienia, zagęszczanie zabudowy oraz rozwój szarej infrastruktury na dotąd niezabudowanych terenach[1] stanowią kilka z wielu wyzwań, przed jakimi staje dziś miasto. Zjawiska te prowadzą do zmniejszania się potencjalnych powierzchni zielonych, co nabiera coraz większego znaczenia, szczególnie w obliczu postępującej zmiany klimatu.

Monachium od 1977 r. realizuje własny program zazielenienia miasta, obejmujący udzielanie wsparcia inwestorom zazieleniającym dziedzińce wewnętrzne, fasady i dachy budynków, a także podejmującym inne działania mające na celu odbetonowanie i naturalne zagospodarowanie należących do nich terenów. Nieodłączną częścią programu jest konkurs aktywizujący pn. „Jeszcze więcej zieleni dla Monachium” (niem. „Mehr Grün für München”), którego 40. Edycję obchodzono w 2015 r. Od 1975 r., kiedy miała miejsce pierwsza edycja konkursu, jury nagrodziło ponad 1000 projektów zazieleniania dziedzińców, ogrodów oraz terenów zakładowych. Od 2008 r. konkurs odbywa się co dwa lata, a jego celem jest promowanie nie tylko profesjonalnie zaprojektowanych obszarów zieleni, ale również efektownie wyglądających, małych przedsięwzięć. Organizatorom konkursu zależy na zachęceniu mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców do aktywnego uczestnictwa w rozwoju obszarów zielonych w mieście.

IMG 4623Ambasada Niemiec w Warszawie i Miasto Stołeczne Warszawa rewitalizują wspólnie z polskimi i niemieckimi partnerami obszar zieleni w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego.

„Ogrody polsko-niemieckie” w Warszawie założone zostały między północnym brzegiem jeziorka Kamionkowskiego a aleją Emila Wedla na warszawskiej Pradze-Południe. Rewitalizacja tych nadbrzeży rozpoczęła się w 2017 roku i od tego czasu nasadzono m.in. kilkaset metrów żywopłotu, kilkaset krzewów, ponad 20 drzew oraz 3000 bylin.

Okladka GRADZapraszamy do lektury naszej nowej publikacji pn. „Systemowe rozwiązania wspierające rozwój zielonych dachów w polskich i niemieckich miastach”. Stanowi ona podsumowanie doświadczeń i materiałów zebranych w ramach projektu GRAD i prezentuje wachlarz narzędzi, jakimi dysponują samorządy lokalne, aby promować zielone dachy, zwiększać wiedzę na ich temat, zachęcać inwestorów do ich zakładania, a także wspierać ich w procesie projektowania, budowania i pielęgnacji zielonego dachu. W broszurze szczegółowo omówiono też rolę zielonych dachów jako narzędzia adaptacji obszarów zurbanizowanych do zmiany klimatu, dając argumenty mogące wesprzeć uruchomienie lokalnych programów wsparcia, a także zaprezentowano niemieckie i polskie dobre praktyki w obszarze rozwoju zielonych dachów w mieście.

Broszurę można pobrać tutaj.

 

 

Po ponad dwóch latach prac nad tworzeniem pilotażowych strategii rozwoju zielonych dachów nastąpiło podsumowanie i prezentacja rezultatów projektu, który przyczynił się do wypracowania dokumentów, łączących w nowy i innowacyjny sposób cel polityki zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich z celami polityki klimatycznej, takimi jak adaptacja do zmiany klimatu i jego ochrona.  11 grudnia 2020 roku konferencja końcowa projektu GRAD: Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich zebrała szereg osób zainteresowanych kompleksowym podejściem do rozwoju zielonych dachów w miastach.

pJednym z najważniejszych celów projektu GRAD było wykorzystanie doświadczeń miasta Hamburg, które już od 2014 r. posiada i realizuje własną strategię rozwoju zielonych dachów, do przygotowania wzorcowej struktury takiej strategii – dopasowanej do polskich warunków i możliwej do wykorzystania przez każde zainteresowane polskie miasto. Miło nam poinformować, iż dokument ten jest już dostępny! Prezentuje rodzaje, zalety i koszty zielonych dachów, a następnie pomaga w wypracowaniu indywidualnej wizji i celów, jakie chce realizować miasto, określeniu działań przygotowawczych, wskazaniu obszarów, w jakich miasto chce podjąć działania mające na celu promocję i wsparcie budowy zielonych dachów oraz wskazaniu konkretnych instrumentów wsparcia, jakie mają zostać wprowadzone w każdym z tych obszarów. W każdej z części, dla przykładu, podano odpowiednie zapisy w strategii Hamburga. Publikację można poprać tutaj. Zapraszamy do lektury!

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.