W dniach 3-7 czerwca 2019 r. przedstawiciele 8 miast pilotażowych wezmą udział w wizycie studyjnej w Hamburgu, podczas której będą mieli możliwość dokładniej zapoznać się ze strategią rozwoju zielonych dachów w tym mieście, a także zaobserwować, jak jej realizacja zmienia miejski krajobraz. Uczestnicy wizyty odwiedzą również najciekawsze obiekty pokryte zielonymi dachami i żyjącymi ścianami. A tych z roku na rok jest coraz więcej. Celem Miasta Hamburg jest obsadzenie roślinnością aż 100 ha powierzchni dachowej w obszarze miejskim. Nowe zielone dachy mają powstawać zarówno na budynkach użyteczności publicznej, jak i prywatnych - mieszkaniowych i komercyjnych, a spora ich część ma być dostępna dla ludzi. Wizyta w Hamburgu będzie również okazją do rozmowy z przedstawicielami miasta i wymiany doświadczeń w obszarze rozwoju zielonej infrastruktury. Więcej informacji, w tym szczegółowy program wizyty, opublikujemy wkrótce.

W dniach 6-7 grudnia w Krakowie odbyło się pierwsze wydarzenie organizowane w ramach projektu GRAD – seminarium i warsztaty pn. „Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimaty dla obszarów miejskich”. Były one adresowane do przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Polski, zainteresowanych tematyką adaptacji do zmian klimatu i rozwoju zielonej infrastruktury. Podczas seminarium mieli oni okazję zapoznać się z niemiecką i polską polityką klimatyczną oraz rolą zielonych dachów dla zrównoważonego rozwoju miast. Dokładnie omówiona została strategia rozwoju zielonych dachów miasta Hamburg, która posłuży jako wzór do opracowania 8 polskich strategii pilotażowych, a także polskie dobre praktyki w obszarze zazieleniania miast. Podczas warsztatów uczestnicy uczyli się natomiast, jakie elementy powinna zawierać strategia prowadząca do zazieleniania lokalnych dachów i ścian i jakie kwestie należy wziąć pod uwagę podczas jej tworzenia. Więcej informacji, w tym prezentacje wygłoszone podczas wydarzenia, można znaleźć tutaj.

 

 

stopka2

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.