W dniach 3-7 czerwca 2019 r. przedstawiciele 8 miast pilotażowych wezmą udział w wizycie studyjnej w Hamburgu, podczas której będą mieli możliwość dokładniej zapoznać się ze strategią rozwoju zielonych dachów w tym mieście, a także zaobserwować, jak jej realizacja zmienia miejski krajobraz. Uczestnicy wizyty odwiedzą również najciekawsze obiekty pokryte zielonymi dachami i żyjącymi ścianami. A tych z roku na rok jest coraz więcej. Celem Miasta Hamburg jest obsadzenie roślinnością aż 100 ha powierzchni dachowej w obszarze miejskim. Nowe zielone dachy mają powstawać zarówno na budynkach użyteczności publicznej, jak i prywatnych - mieszkaniowych i komercyjnych, a spora ich część ma być dostępna dla ludzi. Wizyta w Hamburgu będzie również okazją do rozmowy z przedstawicielami miasta i wymiany doświadczeń w obszarze rozwoju zielonej infrastruktury. Więcej informacji, w tym szczegółowy program wizyty, opublikujemy wkrótce.

 

stopka2

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.