5 października zakończono głosowanie w Budżecie Obywatelskim Miasta Krakowa. Aż 34% głosów oddanych na zwycięskie projekty dotyczy zieleni i ochrony środowiska.

Wśród projektów okołomiejskich, które uzyskały największą ilość głosów znalazło się zadanie „Zielone dachy na budynkach publicznych”.  Projekt zakłada utworzenie zielonych dachów na dachach budynków będących własnością gminy miejskiej Kraków a użytkowanych przez Wydziały UMK lub innych jednostek miejskich.

ricardo gomez angel eYYjWDUvLhA unsplash

 Rys. Ricardo Gomez Angel from Unsplash

 

Projekt ma dotyczyć budynków zlokalizowanych przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, ul. Sarego 4, ul. Biskupia 18, ul. Stachowicza 18, ul. Lubelska 27, ul. Mogilska 41, ul. Grunwaldzka 8, ul. Kasprowicza 29, al. Powstania Warszawskiego 10, Rynek Podgórski 1 oraz ul. Dekerta 24.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego z łącznego budżetu 32 000 000 zł, na realizację projektu zielonych dachów na budynkach publicznych oraz opracowanie dokumentacji projektowej ma zostać przeznaczonych 300 000 zł. Jego realizacja przewidziana jest na 2021 r. 

Więcej informacji o projekcie na stronie Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa (https://budzet.krakow.pl/projekty2020/2195-zielone_dachy_na_budynkach_publicznych.html)

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.