Okladka GRADZapraszamy do lektury naszej nowej publikacji pn. „Systemowe rozwiązania wspierające rozwój zielonych dachów w polskich i niemieckich miastach”. Stanowi ona podsumowanie doświadczeń i materiałów zebranych w ramach projektu GRAD i prezentuje wachlarz narzędzi, jakimi dysponują samorządy lokalne, aby promować zielone dachy, zwiększać wiedzę na ich temat, zachęcać inwestorów do ich zakładania, a także wspierać ich w procesie projektowania, budowania i pielęgnacji zielonego dachu. W broszurze szczegółowo omówiono też rolę zielonych dachów jako narzędzia adaptacji obszarów zurbanizowanych do zmiany klimatu, dając argumenty mogące wesprzeć uruchomienie lokalnych programów wsparcia, a także zaprezentowano niemieckie i polskie dobre praktyki w obszarze rozwoju zielonych dachów w mieście.

Broszurę można pobrać tutaj.

 

 

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.