pJednym z najważniejszych celów projektu GRAD było wykorzystanie doświadczeń miasta Hamburg, które już od 2014 r. posiada i realizuje własną strategię rozwoju zielonych dachów, do przygotowania wzorcowej struktury takiej strategii – dopasowanej do polskich warunków i możliwej do wykorzystania przez każde zainteresowane polskie miasto. Miło nam poinformować, iż dokument ten jest już dostępny! Prezentuje rodzaje, zalety i koszty zielonych dachów, a następnie pomaga w wypracowaniu indywidualnej wizji i celów, jakie chce realizować miasto, określeniu działań przygotowawczych, wskazaniu obszarów, w jakich miasto chce podjąć działania mające na celu promocję i wsparcie budowy zielonych dachów oraz wskazaniu konkretnych instrumentów wsparcia, jakie mają zostać wprowadzone w każdym z tych obszarów. W każdej z części, dla przykładu, podano odpowiednie zapisy w strategii Hamburga. Publikację można poprać tutaj. Zapraszamy do lektury!

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.