W dniach 5-6 czerwca 2019 r. przedstawiciele 8 miast pilotażowych wzięli udział w wizycie studyjnej w Hamburgu, podczas której dokładniej zapoznali się ze strategią rozwoju zielonych dachów realizowaną przez miasto, obserwowali, w jaki sposób zmienia ona miejski krajobraz, oraz odwiedzili najciekawsze obiekty pokryte zielonymi dachami i żyjącymi ścianami. A tych z roku na rok jest coraz więcej - celem Miasta Hamburg jest obsadzenie roślinnością aż 100 ha powierzchni dachowej w obszarze miejskim. Nowe zielone dachy powstają zarówno na budynkach użyteczności publicznej, jak i prywatnych - mieszkaniowych i komercyjnych, a spora ich część ma być dostępna dla ludzi. W trakcie wizyty uczestnicy odwiedzili wiele ciekawych obiektów, w tym m.in. Budynek Ministerstwa Środowiska i Energii pokryty zielonymi dachami ekstensywnymi i intensywnymi na różnych piętrach, budynki z zielonymi fasadami systemowymi, Centrum Seniora KerVita z ogrodem na dachu czy budynek forum ekumenicznego HafenCity, gdzie zielony dach pełni funkcję społeczną – realizowane tu są różnego rodzaju akcje/warsztaty wspólnego sadzenia roślin i hodowli pszczół (tzw. urban farming). Na uniwersytecie HafenCity zapoznali się też z prowadzonymi tam badaniami dotyczącymi m.in. funkcji retencyjnych zielonych dachów.

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.