W dniach 16 i 23 kwietnia 2020 r. odbyły się warsztaty konsultacyjne dla 8 polskich miast pilotażowych pracujących nad strategiami rozwoju zielonych dachów. Stanowiły one okazję do szczegółowego omówienia ogólnej struktury i zawartości strategii zaproponowanej przez panią Izabelę Małachowską-Coqui, eksperta w projekcie, a następnie zastanowienia się, jakie lokalne instrumenty wsparcia dla zielonych dachów są możliwe do wprowadzenia w poszczególnych miastach i jakie powinny być ich warunki brzegowe. Przedstawiciele miast podzielili się też swoimi przemyśleniami dotyczącymi najważniejszych lokalnych wyzwań związanych ze zmianą klimatu i roli, jaką zielone dachy mogą odegrać w odpowiedzi na te wyzwania, a także w zapewnieniu odpowiedniego komfortu życia mieszkańców. Wymienili się również doświadczeniami dotyczącymi dotychczasowych prac nad strategiami.

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.