Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach to poradnik w dwóch odsłonach przygotowany przez Ecologic Institute i Fundację Sendzimira w ramach projektu Climate NBS Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). 

BŁĘKITNO ZIELONAPublikacja "Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach – katalog techniczny" prezentuje szeroki wachlarz rozwiązań projektowych z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, dobranych pod kątem przydatności do zastosowania w polskich miastach. Skierowana jest do planistów i projektantów, w tym architektów krajobrazu, chcących stosować rozwiązania oparte na przyrodzie w miastach różnej wielkości – zamiast lub jako uzupełnienie tradycyjnej infrastruktury. Informacje dotyczące efektywności ekonomicznej i potencjału mitygacji zmian klimatu prezentowanych rozwiązań są przedstawione wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi realizacji, na podstawie których rozwiązania te wdrożono w Niemczech, a niekiedy także w Polsce.

 

BŁĘKITNO ZIELONA2Z kolei pozycja "Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach – narzędzia strategiczne" skierowana jest do urzędników samorządowych, organizacji pozarządowych – ruchów miejskich i wszystkich interesariuszy, zaangażowanych w tworzenie i wdrażanie instrumentów wspierających rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w miastach. Ma służyć inspiracją oraz dostarczać praktycznych wskazówek, jak włączać proponowane instrumenty w procesy zarządzania miastami w celu szerszego wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie. Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania w języku polskim i angielskim.

 

 

Oba tytuły dostęne są online zarówno w wersji polskiej jak i angielskiej na stronach:

 

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.