Serdecznie zapraszamy na  webinarium "Spacer w chmurach – zielone dachy w Polsce”, które odbędzie się dniu 21 października br., w godzinach 9:00-14:00 na platformie Zoom.

Wśród omawianych w trakcie webinarium zagadnień znajdą się m.in.: aspekty prawne dachów zielonych w Polsce (wytyczne, normy, przepisy), zazielenianie dachów i ścian na małych obiektach, pielęgnacja dachów zielonych, podsumowanie projektu GRAD realizowanego przez nasze Stowarzyszenie w polskich miastach, ogród na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - studium przypadku, dachy zielone elementem zrównoważonego rozwoju.

Udział w webinarium jest bezpłatny dla:

  • pracowników jednostek samorządowych,
  • zarządów zieleni,
  • zarządów dróg,
  • pracowników szkół i uczelni.

 Rejestracja na webinarium 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.