Z wielką radością informujemy, że nasze miasto członkowskie — Bielsko-Biała, które w ostatnich latach prężnie działało w projekcie GRAD, inicjującym wymianę bilateralną oraz współpracę z ekspertami w zakresie stworzenia lokalnych strategii rozwoju zielonych dachów, uchwałą z dnia 21 grudnia 2021 r. Rady Miejskiej przyjęło ,,Program Zielone dachy dla miasta Bielska-Białej”, dofinansowujący budowę zielonych dachów i ścian.

Celem projektu GRAD było wypracowanie w 8 polskich miastach: Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdyni, Lublinie, Kaliszu, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu wzorcowych strategii rozwoju zielonych dachów z wykorzystaniem doświadczeń miasta Hamburg, które od kwietnia 2014 r. posiada i realizuje własną strategię, dotyczącą stymulowania zakładania zielonych dachów w mieście.

Dofinansowanie wprowadzone przez miasto Bielsko-Biała skierowane jest do inwestorów prywatnych, wspólnot realizujących zielone dachy zarówno dobrowolnie, jak i w związku z wymogami prawnymi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy decyzji o warunkach zabudowy. Więcej szczegółów o dotacji znaleźć można w krótkim filmie informacyjnym, w którym Danuta Przybyło — naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Energii w Bielsku-Białej opowiada o  tym, kto może otrzymać dofinansowanie i w jakiej wysokości.

Promocja zielonych dachów przyniesie miastu wiele korzyści takich jak poprawa jakości powietrza, ograniczenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła, obniżenie temperatury, wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej (szczególnie w centrum miasta) oraz zwiększenie bioróżnorodności. Dodatkowo system zielonego dachu ochroni elewacje budynków i przyczyni się do oszczędzania energii zużywanej na ich ogrzewanie.

Fot.UM Bielsko-Biała

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.