ricardo gomez angel eYYjWDUvLhA unsplash

5 października zakończono głosowanie w Budżecie Obywatelskim Miasta Krakowa. Aż 34% głosów oddanych na zwycięskie projekty dotyczy zieleni i ochrony środowiska.

Wśród projektów okołomiejskich, które uzyskały największą ilość głosów znalazło się zadanie „Zielone dachy na budynkach publicznych”.  Projekt zakłada utworzenie zielonych dachów na dachach budynków będących własnością gminy miejskiej Kraków a użytkowanych przez Wydziały UMK lub innych jednostek miejskich.

Photo by chuttersnap on UnsplashZakładanie zielonych dachów stanowi odpowiedź na wiele wyzwań, z którymi w najbliższym czasie przyjdzie nam się zmierzyć. Od problemu suszy, która dotknie nie tylko rolników, ale też hobbistycznych ogrodników, czy nasze portfele, aż po letnią udrękę spowodowaną „miejską wyspą ciepła”. Dla rozpowszechnienia realizacji zielonych dachów wraz z pozytywnymi skutkami ich zakładania przychodzą programy dofinansowujące.

W dniach 16 i 23 kwietnia 2020 r. odbyły się warsztaty konsultacyjne dla 8 polskich miast pilotażowych pracujących nad strategiami rozwoju zielonych dachów. Stanowiły one okazję do szczegółowego omówienia ogólnej struktury i zawartości strategii zaproponowanej przez panią Izabelę Małachowską-Coqui, eksperta w projekcie, a następnie zastanowienia się, jakie lokalne instrumenty wsparcia dla zielonych dachów są możliwe do wprowadzenia w poszczególnych miastach i jakie powinny być ich warunki brzegowe. Przedstawiciele miast podzielili się też swoimi przemyśleniami dotyczącymi najważniejszych lokalnych wyzwań związanych ze zmianą klimatu i roli, jaką zielone dachy mogą odegrać w odpowiedzi na te wyzwania, a także w zapewnieniu odpowiedniego komfortu życia mieszkańców. Wymienili się również doświadczeniami dotyczącymi dotychczasowych prac nad strategiami.

Podczas pierwszego w 2020 roku posiedzenia Sejmu, wiceminister klimatu Ireneusz Zyska poinformował, że w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 planowane jest dofinansowanie projektów z zakresu gospodarowania wodami opadowymi, a także wsparcie działań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w jednostkach samorządu terytorialnego. Prace nad przygotowaniem tej perspektywy w obszarze adaptacji do zmian klimatu zostały już rozpoczęte w Ministerstwie Klimatu. Jeszcze w tym roku zostaną rozpisane konkursy dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Funduszy Norweskich i EOG, na infrastrukturę pozwalającą retencjonować wodę opadową w miastach. Środki te są szansą dla miast, które chcą rozwijać zielone dachy i dobrze gospodarować wodą opadową.

W dniach 5-6 czerwca 2019 r. przedstawiciele 8 miast pilotażowych wzięli udział w wizycie studyjnej w Hamburgu, podczas której dokładniej zapoznali się ze strategią rozwoju zielonych dachów realizowaną przez miasto, obserwowali, w jaki sposób zmienia ona miejski krajobraz, oraz odwiedzili najciekawsze obiekty pokryte zielonymi dachami i żyjącymi ścianami. A tych z roku na rok jest coraz więcej - celem Miasta Hamburg jest obsadzenie roślinnością aż 100 ha powierzchni dachowej w obszarze miejskim. Nowe zielone dachy powstają zarówno na budynkach użyteczności publicznej, jak i prywatnych - mieszkaniowych i komercyjnych, a spora ich część ma być dostępna dla ludzi. W trakcie wizyty uczestnicy odwiedzili wiele ciekawych obiektów, w tym m.in. Budynek Ministerstwa Środowiska i Energii pokryty zielonymi dachami ekstensywnymi i intensywnymi na różnych piętrach, budynki z zielonymi fasadami systemowymi, Centrum Seniora KerVita z ogrodem na dachu czy budynek forum ekumenicznego HafenCity, gdzie zielony dach pełni funkcję społeczną – realizowane tu są różnego rodzaju akcje/warsztaty wspólnego sadzenia roślin i hodowli pszczół (tzw. urban farming). Na uniwersytecie HafenCity zapoznali się też z prowadzonymi tam badaniami dotyczącymi m.in. funkcji retencyjnych zielonych dachów.

W dniach 6-7 grudnia w Krakowie odbyło się pierwsze wydarzenie organizowane w ramach projektu GRAD – seminarium i warsztaty pn. „Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimaty dla obszarów miejskich”. Były one adresowane do przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Polski, zainteresowanych tematyką adaptacji do zmian klimatu i rozwoju zielonej infrastruktury. Podczas seminarium mieli oni okazję zapoznać się z niemiecką i polską polityką klimatyczną oraz rolą zielonych dachów dla zrównoważonego rozwoju miast. Dokładnie omówiona została strategia rozwoju zielonych dachów miasta Hamburg, która posłuży jako wzór do opracowania 8 polskich strategii pilotażowych, a także polskie dobre praktyki w obszarze zazieleniania miast. Podczas warsztatów uczestnicy uczyli się natomiast, jakie elementy powinna zawierać strategia prowadząca do zazieleniania lokalnych dachów i ścian i jakie kwestie należy wziąć pod uwagę podczas jej tworzenia. Więcej informacji, w tym prezentacje wygłoszone podczas wydarzenia, można znaleźć tutaj.

 

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.