To są wybrane przez Ciebie pliki do pobrania
Tytuł
Nazwa pliku
Licencja
Wielkość
Partycypacja społeczna – zaangażowanie mieszkańców i lokalnych interesariuszy w opracowanie strategii
14_I.MALACHOWSKA_COQI_ZieloneD...ez.ppsx
None
111.74 MB
Żądane pobieranie jest chronione przez hasło.

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.