Strona BUE https://www.hamburg.de/gruendach/

Strona internetowa Miasta Hamburg poświęcona strategii zielonych dachów, którą miasto posiada i realizuje od kwietnia 2014 r. Jej celem jest obsadzenie roślinnością aż 100 ha powierzchni dachowej w obszarze miejskim.

 

Strona 44 MPA http://44mpa.pl/

Strona internetowa projektu Ministerstwa Środowiska, w ramach którego dla 44 miast powyżej 100 000 mieszkańców opracowane zostały miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Strona zawiera nie tylko więcej informacji na temat projektu i powstałych planów, ale i wiele ciekawych materiałów edukacyjnych z zakresu adaptacji do zmian klimatu.

 

Strona ONG http://www.ogrodnadglowa.pl/

Strona internetowa projektu Ogród nad głową, który miał na celu przekazanie polskim gminom pro-klimatycznego, szwajcarskiego know-how, poprawiającego energoefektywność budynków dzięki „ogrodom na dachach i ścianach”, tworzonym w ramach zrównoważonego gospodarowania energią w gminie. Dzięki wizycie w Szwajcarii, „państwie zielonych dachów i ścian”, warsztatom, konferencjom, Dniom Zielonych Dachów, konsultacjom ze szwajcarskimi i polskimi ekspertami – uczestnicy - poznali osiągnięcia Bazylei (gdzie ok. 25% pow. dachowej pokryte jest roślinnością) i Zurichu (którego dachowe plantacje orchidei i podziemne osiedla zachwycają ekologów) oraz uczyli się, jak realizować takie inicjatywy na swoim terenie. Strona zawiera wiele ciekawych materiałów i publikacji powstałych w ramach projektu.

 
 
 
 
 

stopka2

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.