sendzimimrhttps://sendzimir.org.pl/projekty/projekt-climate-nbs-polska/

Strona internetowa poświęcona projektowi Climate Mitigation through Nature-Based Solutions in Urban Poland (Climate NBS Polska) realizowanemu przez Fundację Sendzimira w partnerstwie z Ecologic Institute z Berlina, który został dofinansowany ze środków Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). Miał on na celu rozpowszechnienie rozwiązań opartych na przyrodzie w miastach. Projekt skierowany był do specjalistów z samorządów miejskich, planistów i architektów krajobrazu, którzy wzięli udział w autorskim programie szkoleniowym, wizycie studyjnej w Berlinie i konferencji podsumowującej. Dwie praktyczne publikacje wypracowane w ramach projektu przybliżają odbiorcom jak stosować rozwiązania oparte na przyrodzie w miastach różnej wielkości z jednej strony oraz jak tworzyć i wdrażać polityki i narzędzia strategiczne wspierające rozwój błękitno-zielonej infrastruktury z drugiej.

 

Strona BUE https://www.hamburg.de/gruendach/

Strona internetowa Miasta Hamburg poświęcona strategii zielonych dachów, którą miasto posiada i realizuje od kwietnia 2014 r. Jej celem jest obsadzenie roślinnością aż 100 ha powierzchni dachowej w obszarze miejskim.

 

Strona 44 MPA http://44mpa.pl/

Strona internetowa projektu Ministerstwa Środowiska, w ramach którego dla 44 miast powyżej 100 000 mieszkańców opracowane zostały miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Strona zawiera nie tylko więcej informacji na temat projektu i powstałych planów, ale i wiele ciekawych materiałów edukacyjnych z zakresu adaptacji do zmian klimatu.

 

Strona ONG http://www.ogrodnadglowa.pl/

Strona internetowa projektu Ogród nad głową, który miał na celu przekazanie polskim gminom pro-klimatycznego, szwajcarskiego know-how, poprawiającego energoefektywność budynków dzięki „ogrodom na dachach i ścianach”, tworzonym w ramach zrównoważonego gospodarowania energią w gminie. Dzięki wizycie w Szwajcarii, „państwie zielonych dachów i ścian”, warsztatom, konferencjom, Dniom Zielonych Dachów, konsultacjom ze szwajcarskimi i polskimi ekspertami – uczestnicy - poznali osiągnięcia Bazylei (gdzie ok. 25% pow. dachowej pokryte jest roślinnością) i Zurichu (którego dachowe plantacje orchidei i podziemne osiedla zachwycają ekologów) oraz uczyli się, jak realizować takie inicjatywy na swoim terenie. Strona zawiera wiele ciekawych materiałów i publikacji powstałych w ramach projektu.

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.