W ramach projektu opracowano wiele ciekawych materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, których celem jest promowanie zielonych dachów i żyjących ścian, wspieranie ich zakładania, a także rozpowszechnienie projektu, jego rezultatów oraz dobrych praktyk w obszarze rozwoju zielonej infrastruktury i adaptacji do zmian klimatu. Zapraszamy do lektury!

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.