Okladka GRAD Systemowe rozwiązania wspierające rozwój zielonych dachów w polskich i niemieckich miastach

Niniejsza publikacja podsumowuje doświadczenia i materiały zebrane w ramach projektu GRAD, w tym niemieckie i polskie dobre praktyki w obszarze rozwoju zielonej infrastruktury i zielonych dachów. W pierwszej części omówiono rolę zielonych dachów jako narzędzia adaptacji do zmiany klimatu, a także inne korzyści, jakie ich zakładanie może przynieść miastu, właścicielom budynków i pozostałym mieszkańcom. Następnie przedstawiono katalog narzędzi, jakimi dysponują samorządy lokalne, aby promować zielone dachy, zwiększać wiedzę na ich temat, zachęcać inwestorów do ich zakładania, a także wspierać ich w procesie projektowania, budowania i pielęgnacji zielonego dachu.

W kolejnej części opracowania omówiono przykładowe strategie i programy rozwoju zielonych dachów wdrażane przez niemieckie miasta (Hamburg, Hanower, Monachium, Stuttgart, Berlin, Münster, Düsseldorf, Dortmund), a w ostatniej przykłady zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury, w tym zielonych dachów i ścian w polskich miastach pilotażowych projektu (Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdynia, Kalisz, Kraków, Lublin, Warszawa, Wrocław).

Mamy nadzieję, że zebrane materiały zachęcą Państwa do wspierania rozwoju zielonych dachów i żyjących ścian w waszych miastach, a także budowania świadomości w zakresie ich roli w ochronie klimatu i adaptacji do zmiany klimatu.

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.