Strategia zielonych dachów dla Miasta Hamburg posłuży do przygotowania ogólnego modelu takiej strategii zaadaptowanego do warunków, w jakich funkcjonują polskie samorządy. Będą mogły z niego skorzystać wszystkie polskie miasta i gminy zainteresowane rozwojem zielonych dachów na swoim obszarze.
 

stopka2

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.