Rozwój zielonej infrastruktury, w tym zielonych dachów stanowi ważne narzędzie adaptacji do zmian klimatu, na których negatywne skutki coraz bardziej narażeni są mieszkańcy europejskich miast. Warto więc, by władze lokalne nie tylko inicjowały powstawanie zielonych dachów i żyjących ścian na budynkach i obiektach komunalnych, ale i zachęcały mieszkańców i lokalnych interesariuszy do zazieleniania własnych. Pomóc w tym może kompleksowa strategia rozwoju zielonych dachów, jak ta opracowana i realizowana przez Miasto Hamburg. Posłuży ona jako punkt wyjścia do przygotowania 8 polskich strategii pilotażowych, a także ogólnego modelu takiej strategii, z którego będą mogły skorzystać także inne polskie miasta i gminy.

 

stopka2

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.