Bielsko Biala

Bielsko-Biała

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Gdynia

Gdynia

Kalisz

Kalisz


Krakow

Kraków

Lublin

Lublin

ZakochajSieWWarszawie2

Warszawa

Wroclaw

Wrocław

 
 
 
 
 

stopka2

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.