W ramach projektu przeprowadzono cykl wydarzeń mających na celu promowanie zielonych dachów jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu, a także podniesienie wiedzy i kompetencji samorządów lokalnych w obszarze budowania kompleksowych strategii rozwoju zielonych dachów na ich obszarze. Wydarzenia te będą stanowiły okazję nie tylko do wysłuchania wielu inspirujących prezentacji, ale i do wymiany doświadczeń, pomysłów i informacji z niemieckimi i innymi polskimi samorządami lokalnymi podejmującymi aktywne działania na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich.
Przeprowadzone wydarzenia:

Więcej informacji na temat zorganizowanych wydarzeń można znaleźć w odpowiednich zakładach.

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.