Konferencja końcowa projektu, zaplanowana na 3 kwartał 2020 r., będzie stanowiła okazję do zaprezentowania szerszej publiczności najciekawszych rezultatów i produktów projektu, w tym 8 pilotażowych strategii rozwoju zielonych dachów. Przedstawiciele miast pilotażowych, a także innych polskich samorządów, będą mieli również możliwość przedstawienia swoich dotychczasowych działań na rzecz zazieleniania obszarów miejskich i wymienia się doświadczeniami w tym obszarze.
 

stopka2

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.