Warsztaty konsultacyjne dla 8 polskich miast pilotażowych są zaplanowane na pierwszy kwartał 2020 roku. Będą one stanowiły okazję do szczegółowego omówienia wstępnych wersji przygotowanych dla nich strategii zielonych dachów i ich skonsultowania z przedstawicielami Miasta Hamburg i zaproszonymi ekspertami.

 

stopka2

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.