W dniach 16 i 23 kwietnia 2020 r. odbyły się warsztaty konsultacyjne dla 8 polskich miast pilotażowych pracujących nad strategiami rozwoju zielonych dachów. Stanowiły one okazję do szczegółowego omówienia ogólnej struktury i zawartości strategii zaproponowanej przez panią Izabelę Małachowską-Coqui, eksperta w projekcie, a następnie zastanowienia się, jakie lokalne instrumenty wsparcia dla zielonych dachów są możliwe do wprowadzenia w poszczególnych miastach i jakie powinny być ich warunki brzegowe. Przedstawiciele miast podzielili się też swoimi przemyśleniami dotyczącymi najważniejszych lokalnych wyzwań związanych ze zmianą klimatu i roli, jaką zielone dachy mogą odegrać w odpowiedzi na te wyzwania, a także w zapewnieniu odpowiedniego komfortu życia mieszkańców. Wymienili się również doświadczeniami dotyczącymi dotychczasowych prac nad strategiami.

Z uwagi na to, iż – bazując na strategii Hamburga – w polskich strategiach pilotażowych zaproponowano trzy obszary wsparcia dla zielonych dachów: wsparcie dla inwestorów, lokalne regulacje prawne i dialog społeczny, podczas warsztatów szczegółowo omówiono:

  • przykładowe zapisy, jakie można wprowadzić w planach zagospodarowania przestrzennego, aby zachęcić inwestorów do ich zakładania;
  • aktualne możliwości finansowania działań z zakresu adaptacji do zmian klimatu (które mogłyby zostać wykorzystane do realizacji projektów modelowych lub wsparcia innych inwestorów);
  • warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach potencjalnych, lokalnych programów dotacji;
  • katalog interesariuszy, jacy powinni zostać włączeni w dialog nt. rozwoju zielonych dachów i ich promocję.

W warsztatach brała udział przedstawicielka miasta Hamburg, które już od 2014 r. realizuje strategię rozwoju zielonych dachów. Pani Hanna Bornholdt, architekt krajobrazu odpowiedzialna za realizację strategii chętnie dzieliła się swoimi doświadczeniami z uczestnikami. Ci mieli także okazję zapoznać się z opiniami innych ekspertów, którzy przeanalizowali wstępną wersję strategii: Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone i Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.