Wizyta studyjna w Hamburgu zaplanowana jest na 3-7 czerwca 2019 r. Wezmą w niej udział przedstawiciele 8 polskich miast pilotażowych pracujących nad własnymi strategiami rozwoju zielonych dachów. Podczas wizyty będą oni mieli okazję dokładniej zapoznać się ze strategią Hmburga, a także zaobserwować, jak jej realizacja zmienia miejski krajobraz. Uczestnicy wizyty odwiedzą również najciekawsze obiekty pokryte zielonymi dachami i żyjącymi ścianami oraz wymienią się opiniami i doświadczeniami w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury z przedstawicielami Miasta Hamburg. Szczegółowy program wizyty zostanie opublikowany wkrótce.
 

stopka2

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.