IBA – (Internationelle Bauausstellung Hamburg, pol. Międzynarodowa Wystawa Budownictwa w Hamburgu) – międzynarodowa wystawa budowlana organizowana w Hamburgu w latach 2007-2013. Jej celem było m.in. pokazanie za pomocą projektów strukturalnych, społecznych i kulturalnych, „jak metropolia jutra może reagować na wyzwania globalizacji, polaryzacji i zmian klimatycznych”.

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.