Ekstensywny zielony dach – grubość 4-15 cm, waga 30-220 kg/m2. Składa się z roślinności sucholubnej, nie wymagającej specjalnej pielęgnacji. Rośliny to głównie rozchodniki, skalnice, trawy ozdobne, niektóre zioła, rojniki, smagliczki, macierzanki. Są one odporne na trudne warunki, takie jak susza, wiatr czy palące słońce. Dach ekstensywny jest oszczędny zarówno podczas zakładania, jak i dalszej pielęgnacji. Możliwe jest jego założenie na skośnych powierzchniach – nawet do 35 stopni.

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.