Intensywny zielony dach – grubość 15-150 cm, waga 300 – 1500 kg/m2 (aby udźwignąć taki ciężar niezbędna jest odpowiednia konstrukcja nośna). Można go porównać do normalnego ogrodu, często jest określany jako „ogród na dachu”. Roślinność składa się z krzewów, drzew, bylin i trawników oraz wymaga intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych (podlewanie, przycinanie, nawożenie, odchwaszczanie – jak w przypadku tradycyjnego ogrodu). Dach intensywny jest droższy od ekstensywnego.

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.