Zertifikat in Gold der Deutschen für Nachhaltiges Bauen (Zertifikat DGNB Gold, pol. Złoty certyfikat Niemieckiej Rady ds. Budownictwa Zrównoważonego) – certyfikacja DGNB to niemiecki system oceny budynków określający ich walory ekologiczne. Uwzględnia on wszystkie istotne aspekty zrównoważonego budownictwa, a punkty przyznawane są w sześciu głównych kategoriach tematycznych: ekologia, aspekty ekonomiczne, aspekty społeczno-kulturowe i funkcjonalne, technologia, procesy planowania i lokalizacja (jakość placu budowy). System DGNB nie ocenia poszczególnych środków, ale ogólną charakterystykę budynku lub dzielnicy.

 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.