RISA – (RegenInfraStrukturAnpassung, pol. Dostosowanie infrastruktury deszczowej) – projekt zainicjowany przez Departament Rozwoju Miast i Środowiska oraz firmę HAMBURG WASSER jako odpowiedź na przewidywany wzrost odpadów atmosferycznych w północnych Niemczech w półroczu zimowym w wyniku zmian klimatycznych (częstsze mogą być również obfite opady deszczu) oraz wzrost zagęszczenia zabudowy, co prowadzi do przeciążenia miejskich systemów odwadniających; Celem RISA jest zapewnienie zrównoważonego zarządzania wodą deszczową w Hamburgu. W ramach inicjatywy realizowane są 2 typy projektów:

  • Projekty pilotażowe – projekty mające na celu przetestowanie nowych technik i rozwiązań w celu sprawdzenia, czy przynoszą one pożądany skutek, zmniejszenia ryzyka niepowodzenia przyszłych projektów bazujących na podobnych rozwiązaniach oraz uzyskania opinii użytkowników. Miano projektu pilotażowego RISA mogą uzyskać obiekty nowo budowane, od samego początku planowane w ramach RISA.
  • Projekty referencyjne – projekty budowlane opracowane w ostatnich latach, mogące stanowić pozytywny przykład i inspirację dla kolejnych projektów. Projekty referencyjne RISA pokazują już w praktyce, w jaki sposób można stosować różne możliwości projektowe i rozwiązania techniczne.
 

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.